HUNT logo
Søk

HUNT på norsk

HUNT er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av EU’s 7. rammeprogram, der jakt utgjør rammen for en tverrfaglig studie av menneskets relasjoner til biologisk mangfold.


 

 

Logos