HUNT logo
Søk

HUNT: v lovu na trajnost

-raziskovanje širšega pomena lova

HUNT je interdisciplinaren mednaroden raziskovalni projekt, financiran iz 7. okvirnega programa EU, ki se ukvarja s širšim pomenom lova v 21. stoletju. Cilj HUNT-a je skozi raziskovanje lova preučiti širši odnos med naravo in človekom ter tako poiskati rešitve konfliktov, ki nastajajo med ljudmi zaradi različnega dojemanja lovskih praks.

 

Upravljanje z rjavim medvedom v severnih Dinaridih- metoda scenarijev
Poročilo delavnice, Dolenjske Toplice, 8. november 2011

Priprava predloga za vzpostavitev čezmejnega sodelovanja Hrvaške in Slovenije pri upravljanju z rjavim medvedom - Poročilo delavnice v Stojdragi, 29.2.2012 

"Konstruktivni dialog o upravljanju z rjavim medvedom" - sporočilo za medije objavljeno 10. maja 2012
 
 

Logos