HUNT logo
Søk

HUNT: v lovu na trajnost

-raziskovanje širšega pomena lova

HUNT je interdisciplinaren mednaroden raziskovalni projekt, financiran iz 7. okvirnega programa EU, ki se ukvarja s širšim pomenom lova v 21. stoletju. Cilj HUNT-a je skozi raziskovanje lova preučiti širši odnos med naravo in človekom ter tako poiskati rešitve konfliktov, ki nastajajo med ljudmi zaradi različnega dojemanja lovskih praks.

Logos