HUNT logo
Søk

HUNT:
LOV kao potpora održivosti  

HUNT je interdisciplinarni međunarodni istraživački projekt financiran od 7. okvirnog programa EU (FP7). Bavi se sveobuhvatnijim značenjem lova u 21. stoljeću. Koristeći lov, cilj HUNT-a je istražiti opće aspekte odnosa između čovjeka i prirode, pronalazeći rješenja u rješavanju sukoba koji nastaju zbog različitog shvaćanja lovne prakse.

 

 

LOV kao potpora održivosti

Logos